Hvězdárna

Hvězdárna v Českém Těšíně pořádá zejména pozorování mimořádných jevů a úkazů na obloze (zatmění Slunce, Měsíce, přílet jasné komety, apod.) a zajímavých objektů noční oblohy. Účastní se projektu pozorování halových jevů pod záštitou sdružení Amatérská prohlídka oblohy (APO) a v současné době probíhají technické práce k realizaci záměru měření zákrytů hvězd planetkami.

Mezi naše hlavní cíle však patří rozšíření kulturního dění v našem regionu a přiblížení astronomie mládeži a veřejnosti. Právě proto připravujeme pozorování dalekohledy pro veřejnost, pořádáme akce pro školy, přednášky se zajímavými hosty, popularizujeme astronomii a informujeme o úkazech na obloze v tisku.

Chceme tak dostat hvězdárnu do povědomí lidí a to nejen v Českém Těšíně a okolí, ale i na území celé České republiky. Sami chceme vyvíjet nejen kulturní a osvětovou činnost, ale být přínosem i pro českou astronomii. Zároveň chceme zviditelnit město Český Těšín a uskutečnit naše projekty a plány. Věříme, že projevíte naší činnosti přízeň a navštívíte některou z našich akcí.

Z historie těšínské hvězdárny

Historie těšínské hvězdárny začíná rokem 1950, kdy byl v Českém Těšíně založen odbor Československé společnosti astronomické v počtu 41 členů a jejímž předsedou se stal MUDr. Alfréd Stachý (nar. 1.3.1902, zemřel 15.10.1967). Astronomická společnost si vytkla za cíl seznamovat širokou veřejnost populárně-vědeckými přednáškami o objevech v oboru hvězdářství, pořídit astronomický dalekohled, který by byl přístupný i nečlenům a vybudovat hvězdárnu v blízkosti města. Zejména MUDr. Stachý tehdy přednášel odborné přednášky v Českém Těšíně a okolních obcích a jen v období let 1950 - 1954 se jich konalo 70. Dokonce se zde objevují takové kapacity jako Dr. Luboš Perek (přednáška dne 16.10.1952) a Dr. Vladimír Vanýsek ( přednáška dne 19.12.1952).

Nová hvězdárna měla být postavena za městem, avšak tato stavba se tehdy neuskutečnila a teprve později se podařilo značným úsilím MUDr. Stachého zařadit výstavbu kopule pro astronomická pozorování do objektu Kulturního domu (nyní Těšínské divadlo), který byl dokončen na podzim roku 1960. Zdravotní stav MUDr. Stachého mu však nedovolil v této práci pokračovat.

Vedoucím nově vzniklého astronomického kroužku se stal RNDr. Bedřich Hustý, tehdejší ředitel gymnázia v Českém Těšíně (již zemřel) a do kopule byl instalován zrcadlový dalekohled o průměru 275mm, který zde byl převezen z gymnázia, kde byl dočasně umístěn. Ke slavnostnímu otevření lidové hvězdárny došlo dne 4.10.1962, kdy se konalo veřejné pozorování oblohy za účasti asi 300 návštěvníků a přednáška Ing. Wernera z Ostravy. Na akci byl i ohlas v tisku se články v Nové Svobodě, Karvinských novinách, Glosu ludu a Říši hvězd.

Členové kroužku se na hvězdárně pravidelně scházeli, organizovali pozorování oblohy a besedy. Byly uspořádány kursy pro mládež, několik let byly pozorovány a zakreslovány sluneční skvrny. Činnost na hvězdárně ale postupně slábla, ubývalo i členů. Po odchodu RNDr. Hustého se vedoucím kroužku stal Vladislav Rucký (nar. r. 1938), který tuto funkci zastával více než 20 let a má největší podíl na popularizaci astronomie v Českém Těšíně. Organizoval veřejná pozorování oblohy a sám odpřednášel množství přednášek v našem městě, jeho zájmem byla zejména kosmonautika. Svou aktivní činnost na hvězdárně ukončil v polovině 90. let.

Pomyslnou štafetu popularizace astronomie převzal v letech 1987-90 Miloš Studnicki a v letech 1990 - 92 Martin Podžorný. Tato doba se dá charakterizovat obdobím bez dalekohledu, neboť hlavní přístroj v kopuli byl poškozen. Od r. 1994-99 na hvězdárně aktivně působí Vladimír Hracký, který pořizuje v r. 1996 za peníze sponzora přenosný dalekohled o průměru 136mm a poté k němu paralaktickou montáž zn. MEADE LXD 500 (r. 1999) . Jeho činnost je však utlumena rekonstrukcí střechy a prostor Těšínského divadla a hvězdárna se proměnila ve skladiště stavebního materiálu. Teprve v r. 2001 veřejná výzva Městského kulturního střediska volající po zachování tohoto objektu z hlediska historického a kulturně-vzdělávacího přinesla své ovoce a činnost hvězdárny byla obnovena.

V roce 2001 se vedoucím astronomického klubu stal Bc. Martin Podžorný a hvězdárnu provozuje Kulturní a společenské středisko Střelnice. Od té doby se asi 10 členů astronomického klubu pravidelně schází, většinou podle potřeby ke sledování zajímavých nebeských úkazů za příznivého počasí. Pro veřejnost je na hvězdárně každý měsíc organizováno veřejné pozorování oblohy, učitelé využívají možnost večerních pozorování pro školy a po dohodě je možno objednat i skupiny větší než 10 osob. Příležitostně se organizují pro veřejnost přednášky s astronomickou tematikou.


zdroj: 
http://hvezdarna_tesin.sweb.cz/

Nepřehlédněte

inzerce
Přidat reklamní banner 2
přidat firmu